^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

3 Maja

PIERWSZA  W  EUROPIE,  DRUGA  W  ŚWIECIE .... KONSTYTUCJA

,,Hej, pamiętny ów dzień chwały .Cudny: Trzeci Maj!
Naród zgodny, silny, cały, Chciał podźwignąć kraj!
Naród z królem – król z Narodem .Równy każdy stan,
Wolni wszyscy – wszyscy społem, Kmieć, mieszczanin, pan … ‘’

Dnia 04.05.2016 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie z klas IV-VI  przygotowali uroczystą akademię pod kierunkiem p. A. Szmulik. Uczniowie ubrani w galowe stroje, przybliżyli swoim kolegom i koleżankom fakty historyczne oraz podkreślili znaczenie Konstytucji Majowej dla państwowości polskiej.

 I tak mogliśmy być "świadkami" wydarzeń sprzed ponad dwóch wieków, kiedy to nasi ówcześni sąsiedzi postanowili wzbogacić się, pozbawiając Rzeczpospolitą znacznej części jej ziem. Następnie wzięliśmy udział w konferencji, w czasie której sam Najjaśniejszy Pan – król Stanisław August Poniatowski, opowiadał zebranym o wydarzeniach z roku 1791 – roku chwały i nadziei, roku uchwalenia pierwszej w Europie Konstytucji.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.