Apel 11 Listopada

"....Ojczyzno moja, ziemio umiłowana, ukochana ziemio"

                                                                                                                   Św. Jan Paweł II

 

Dnia 14 listopada 2016r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę wolności po 123 latach zaborów.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.Scenariusz montażu słowno - muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas IV- VI pod kierunkiem nauczyciela historii pani Anny Szmulik.

                Po zakończeniu części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły pani Jolanta Osiak, która podkreśliła wagę Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość ta przypomniała społeczności szkolnej o ważnym wydarzeniu z kart historii Polski.