^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zarządzenie - Polityka Prywatności nr 3/2018

Zarządzenie nr 3/2018
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II  w Zarzeczu Łukowskim
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w związku z art. 8 oraz art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

wyznaczam
Inspektora Ochrony Danych
dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. św. Jana Pawła II w Zarzeczu Łukowskim
w osobie Pani Justyny Wyrzykowskiej.

Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.