^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

VIII Turniej Artystyczny dla Przedszkoli Gminy Łuków

VIII Turniej Artystyczny dla Przedszkoli Gminy Łuków

17 maja odbył się VIII Turniej Artystyczny pt.: Co w trawie piszczy?”.Wzięła w nim również

udział drużyna z naszego przedszkola w składzie: Julia Szmulik, Amelia Szmulik, Oliwia Matusiak i

Nikola Głowniak. Dziewczynki musiały zmierzyć się z konkurencjami umysłowymi, artystycznymi

oraz sportowymi, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwało jury w składzie: p. Dyrektor A.

Warpas, z-ca Wójta Gminy Łuków p. W. Szczygieł, Radny Gminy p. A. Szaniawski, Sołtys wsi Łazy

p. R. Nowicki oraz przedstawiciel OSP Łazy p. K. Jankowski.Podczas spotkania nasze dziewczynki

musiały wykazać się znajomością treści wiersza Eli Pasławskiej „ Na łące”, oraz wiadomościami

przyrodniczymi w quizie na wesoło. Czekały na nich również zmagania sportowe podczas

konkurencji drużynowych. Każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności

recytatorskich , wokalnych oraz plastycznych.Za udział w turnieju otrzymaliśmy dyplomy, puchar

oraz drobne upominki, które ufundowane zostały przez: Gminny Ośrodek Kultury oraz Radę

Sołecką Wsi Łazy. Pani Dyrektor Jolanta Osiak również nie zapomniała o naszej reprezentacji i

również ufundowała drobne upominki.

 

Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.