^Do Góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

CYRK YOUTH

CYRK YOUTH

01 grudnia 2017 roku nasi podopieczni Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. Św. Jana Pawła II mieli niecodzienną okazję obejrzenia prawdziwych pokazów cyrkowych.

   Cyrk jest szczególnym rodzajem zabawy możliwościami, zabawy wyzwaniami skierowanymi do aktywnego podmiotu, zabawy na granicy sztuki i wykonywalności. Warsztaty cyrkowe są nowym pomysłem aktywnego i efektywnego spędzania czasu oraz atrakcyjnym, artystycznym kółkiem zainteresowania dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

  Zabawa i zajęcia cyrkowe mają również charakter edukacyjny, ponieważ sprzyjają rozwojowi kreatywności, koordynacji, poczucia rytmu, refleksu, poprawiają koncentrację, a co za tym idzie wpływają na wyniki w nauce i w pracy. Podczas tego typu zajęć uczestnicy poznają tajniki m.in.: żonglerki, clownady, ekwilibrystyki, plastyki ciała, biorą udział w zabawach aktywizujących całą grupę.

Celem zajęć jest rozwój umiejętności:

a) motorycznych: • wzrost zmysłu równowagi i orientacji • poprawa koordynacji „ręka-oko”
• wyższa kontrola granic ciała;

b) społecznych: • poszerzanie repertuaru zdolności komunikacyjnych • udoskonalona zdolność krytycznego spojrzenia • umiejętność zdania się na innych;

c) poznawczych: • wypróbowanie nowych metod uczenia się • wzrost zdolności percepcyjnych • wspieranie kreatywności;

d) psychologicznych: • przezwyciężanie strachu • zmniejszenie stresu związanego z nauką
• udoskonalona zdolność dopasowania się i adaptacji

    Dzieci były zachwycone niesamowitym widowiskiem, w którym mogły wziąć czynny udział. Na pewno chętnie zobaczą inny repertuar cyrku Youth za rok.

Copyright © 2013. Zespół Szkolno - Przedzkolny w Zarzeczu Łukowskim Rights Reserved.