ZARZECZ ŁUKOWSKI - miejscowość w Gminie Łuków, oddalona o 10 km od Łukowa, jadąc w stronę Międzyrzeca Podlaskiego. Położona nad rzeką Krzną, na Lubelszczyźnie. Obok pięknego, nowego kościoła, stoi ponad czterdziestoletnia, zmodernizowana szkoła podstawowa. Obecnie uczęszczają do niej dzieci z Zarzecza i Kownatek oraz kolonii Strzyżew. Kronika szkoły rozpoczyna jej historię od 1938 roku, kiedy to został pobudowany nowy drewniany budynek, służący dzieciom z Olszewnicy, Sokula, Strzyżewa, Zarzecza i Kownatek. Podczas ostatniej wojny szkoła pełniła rolę kwatery dla wojska niemieckiego. Następnie podczas epidemii tyfusu i czerwonki w 1942 roku pełniła rolę szpitala, dla miejscowej ludności. Rok 1944 był końcem drewnianej szkoły, kiedy to wybuchł pożar i zniszczył okoliczne zabudowania razem ze szkołą. Dzieci uczyły się na terenie wsi Zarzecz, w izbach wynajętych w domach prywatnych.

Pierwszym kierownikiem szkoły był Teodor Szaniawski. Następnie placówką kierowali: Bogdan Owczarczyk, Ryszard Brewczyński, Anna Dębowska, Czesław Parzyszek, Stanisław Zalech. Od roku 1956 do 1976 kierował placówką Jerzy Świderski. Dzięki jego staraniom w 1967r. rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Ta inicjatywa cieszyła się dużą aprobatą mieszkańców, którzy dobrowolnie  opodatkowali się na rzecz budowy oraz wspierali ją robocizną, transportem i miejscowym materiałem. Budynek został postawiony na fundamentach po starej szkole. Nauka w nowym obiekcie rozpoczęła się 13 XI 1959r.

Po 1976 roku kierownikiem szkoły została Jadwiga Szmulik, a następnie w latach 1984 - 1997 Janina Śledź. Obecnie to stanowisko obejmuje Wanda Krasuska. Ważną datą dla naszej placówki jest rok 2000. Wtedy budynek szkolny przeszedł gruntowną modernizację. Zlikwidowano piece kaflowe i zainstalowano centralne ogrzewanie. Zmieniono dach oraz odnowiono elewację i wszystkie sale lekcyjne. W 2007r. wymieniono w szkole okna.

a

aaa

aa