„Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty”

Gmina Łuków od 1 kwietnia 2012r. rozpoczęła realizację projektu „Łuków – miejsce nowoczesnej oświ@ty” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji kadr oświatowych w placówkach Gminy Łuków w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych.

Projekt realizowany jest we wszystkich szkołach, dla których Gmina Łuków jest organem prowadzącym: SP w Aleksandrowie, ZS w Czerśli, ZS w Dąbiu, ZS w Gołaszynie, ZS w Gołąbkach, ZS w Gręzówce, ZS w Krynce, SP w Rolach, ZS w Strzyżewie, SP w Świdrach, ZS w Zalesiu, SP w Zarzeczu, SF w Turzych Rogach.

Dopełnieniem szkoleń będzie zakup licencji ED dla placówek oraz sprzętu komputerowego (komputerów przenośnych dla szkół) który pozwoli wykorzystywać oprogramowanie w bieżącym funkcjonowaniu placówek.

Projekt będzie realizowany do 31 marca 2013 r. Wartość projektu ogółem wynosi 345 923,53 zł.