INFORMACJA INDYWIDUALIZACJA

W ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych” prowadzone są ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI ROZWOJU MOWY. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki (zamiennie) w godz. 12.30 – 14.00 i prowadzone są przez Magdalenę Orzeł.

Zajęcia są prowadzone dla uczniów klasy I i III. Mają one na celu:

  • usprawnianie podstawowych funkcji aparatu mowy - oddechu, fonacji i artykulacji oraz ich koordynacji;
  • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji głosek zaburzonych;
  • usprawnianie funkcji analizatora słuchowego – słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej;
  •  usprawnianie analizatora wzrokowego;
  • przygotowanie do poprawnej techniki czytania i pisania;
  • podnoszenie sprawności grafomotorycznej, które to umiejętności warunkują poprawną komunikację językową.