Od września br. w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu "Idywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych w Gminie Łuków". Uczniowie biorą udział w zajęciach wyrównawczych, których głównym celem jest stymulacja ogólnego rozwoju intelektualnego oraz usuwanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. Działania projektowe dają sznasę indywiualnej pracy z dzieckiem a tym samym wspieranie jego osobistego rozwoju. Zajęcia prowadzone są przez p. Renatę Wereszczyńską. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2012r.